Ekspert i selvledelse

Anders Raastrup Kristensen

Anders Raastrup Kristensen, ph.d., er lektor, Københavns Universitet, og ekstern lektor, Copenhagen Business School. Han har gennem mange år arbejde forsket i selvledelse, grænseløst arbejdsliv, strategi og ledelse i krydsfeltet mellem praksis og forskning.

Foredrag & SeminarBook et foredrag

Ekspert i selvledelse

Anders Raastrup Kristensen

Anders Raastrup Kristensen, ph.d., er lektor, Københavns Universitet, og ekstern lektor, Copenhagen Business School. Han har gennem mange år arbejde forsket i selvledelse, grænseløst arbejdsliv, strategi og ledelse i krydsfeltet mellem praksis og forskning.

Om Anders Raastrup KristensenBook et foredrag

Anders var fantastisk godt forberedt til dels formøde men også til selve de indlæg, der skulle holdes. Han mødte op i god tid og var både god og selvsikker, men virkede så fint “ydmyg” over for os.

Lisa Norstrøm

PFA

Et rigtig godt og relevant oplæg, der koblede teori og praksis.

Sussie Israelson

Herlev og Gentofte Hospital

Forskning har først værdi, når den forbedrer vores hverdag. Anders Raastrup Kristensen omsætter sin omfattende viden i sine foredrag og præsentationer til at give ideer og inspiration til, hvordan vi blive bedre ledere og få et bedre arbejdsliv med trivsel og arbejdsglæde.

Book et foredrag eller seminar med Anders Raastrup Kristensen

Selvstændig konsulent, ph.d. og foredragsholder

I sine foredrag brænder altid Anders altid igennem. Han formår inspirere, motivere og engagere – helt ned til bagerste række, når han trækker på mange års forskning og på helt konkrete eksempler fra talrige forsknings- og konsulentprojekter. Det er viden og erfaringer, som får deltagerne til at reflektere over deres egne erfaringer og opfattelser. Af samme årsag modtager hans foredrag også positiv respons og flotte tilbagemeldinger. Han modtog i 2011 Copenhagen Business Schools’ formidlingspris.

ANDERS RAASTRUP KRISTENSEN FOREDRAG

Hvordan leder du selvledende medarbejdere?

Gå foran uden at gå i vejen. Sådan svarede en medarbejder, da Anders spurgte ham, hvordan den gode leder er.

Når medarbejdere har indflydelse på deres arbejde, trives og præsterer de bedre. Men det er en fejltagelse at tro, at ansvaret for arbejdet kan overlades til medarbejderne alene. Virksomhedens ledelse skal styrke og lede selvledelse, så det bliver en central del af virksomhedens kultur, at medarbejderne tager ansvar for deres arbejdsopgaver og for hinanden. Medarbejderne skal ikke basere deres valg og prioriteringer på deres individuelle følelser, men skal lede sig selv, så de er med til at understøtte virksomhedens grundlæggende forretning og mål.

Foredraget sætter fokus på, hvordan ledere skal holde fokus rettet på medarbejdernes resultater og sørge for, at der er sammenhæng mellem medarbejdernes personlige forståelser af de konkrete arbejdsgaver og virksomhedens overordnede strategiske målsætning.

ANDERS RAASTRUP KRISTENSEN FOREDRAG

Lær at sætte grænser i det grænseløse arbejdsliv

Mange arbejder i dag i et arbejdsliv, der er grænseløst. Vi kan arbejde alle steder og på alle tider af døgnet. Arbejdet er ikke adskilt fra vores liv. Der er mange positive ting ved det grænseløse arbejdsliv, men det rummer også nogle udfordring, vi skal lære at håndtere, så de ikke resulterer i stress og dårlig trivsel.

I foredraget sætter Anders fokus på, hvordan vi ikke bare skal sætte grænser for vores engagement i arbejdet for at begrænse dets udbredelse til andre dele af livet. Vi skal også blive bevidste om, hvordan vi kan afgrænse vores arbejde. I det grænseløse arbejdsliv er grænserne for arbejdsopgaver og ansvarsområder uklare. Det er nødvendigt at blive bevidst om, hvad dit arbejde er, så du kan sætte grænser for dit arbejdsliv: hvad er ikke din arbejdsopgave? Hvad skal du skal tage ansvar for?

ANDERS RAASTRUP KRISTENSEN FOREDRAG

Kender medarbejderne jeres strategi?

Undersøgelser viser at kun 29% af medarbejderne kender virksomhedens strategi. Hvis medarbejderne ikke kender strategien, hvordan kan de så udleve den i deres opgaveløsninger?

I foredraget fortæller Anders om, hvordan de bedste virksomheder i dag lykkes med at få strategiarbejdet i øjenhøjde med medarbejderne, så strategien bliver grundlæggende for deres måde at arbejde på. For at kunderne kan mærke strategien, er det nødvendigt at arbejde med strategi på en anden måde end de fleste virksomheder gør i dag. Vi skal ikke forstå strategien oppefra og ned eller nedefra og op, men som en proces udefra kunderne og ind i virksomheden. Strategien begynder med at forstå værdien, vi skal skabe for vores kunder. Medarbejderne skal i samarbejde med ledelsen finde måder at løse opgaverne på, så de tilfredsstiller kunderne bedst muligt.

ANDERS RAASTRUP KRISTENSEN FOREDRAG

Styrk jeres tværoffentligt samarbejde til gavn for borgerne

Offentlige virksomheder skal være gode til at samarbejde på tværs af den offentlige sektorer. Borgernes udfordringer er ofte komplekse og kan ikke bare løses af en sektor. Samtidigt ser borgerne en offentlig sektor og har en naturlig forventning til, at de forskellige sektorer kan samarbejde.

Når vi skal samarbejde med andre sektorer og organisationer er det væsentligt, at vi kan se opgaverne i et bredere perspektiv, så vi også forstår, hvad borgerne oplever, før de møder os og hvad der sker bagefter. Vi skal med andre ord se vores opgaver fra borgernes perspektiv.

Anders har de seneste år forsket intens i tværoffentligt samarbejde. Han vil i sit foredrag dele sin viden og give gode ideer med praksisnære eksempler til, hvordan I kan forbedre jeres samarbejde på tværs af offentlige sektorer.

ANDERS RAASTRUP KRISTENSEN FOREDRAG

Skab vedvarende forandringer ved at ændre jeres rutiner

Vi har alle prøvet at skulle gennemføre en forandringsproces. Alle involverede var motiveret for at det skulle lykkedes og alle forstod, hvorfor det var vigtigt at gennemføre forandringen. Alligevel lykkedes det ikke at komme i mål. Grunden er, at vores eksisterende organisatoriske rutiner og individuelle vaner har modarbejdet forandringen.

I foredraget vil Anders give eksempler på, hvordan vi kan analysere og forstå vores rutiner og vaner, så vi kan forankre og lykkes med vores forandringsprocesser. I vil blive introduceret til, hvordan I kan analysere jeres egne rutiner og hvilke typer af rutiner, I bruger til hverdag. Med denne viden kan I begynde at sætte forandringer i gang og lave rutiner, der understøtter den forandring, I vil skabe.
Anders har i de seneste år forsket intens i, hvordan vi kan bruge rutiner, når vi skal skabe forandringer.

Anders har holdt foredrag for mellem 5 til 700 deltagere i virksomheder som Novo Nordisk, Novozymes, ATP, Middelfart Sparekasse, Sydbank, Novozymes, TDC,  Falck, TV2, Nokia, COWI, DSB, Dong, DSV, PFA Finansministeriet,  Udenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Forskning,  Innovation og Videregående Uddannelser, Arbejdsskadestyrelsen, Folketinget,  Skatteforvaltningen, DJØF, Finansforbundet, Dansk Magisterforening, Danmarks  Lærerforening, Ingeniørforeningen Danmark, AC, Gymnasieskolernes  Lærerforening, FTF, LO-skolen, Dansk Industri, Kommunernes Landsforening, Dansk Psykologiforening, Danmarks Kordegneforening, Region Hovedstaden, Region Syd, Region Sjælland, Københavns Kommune, Greve Kommune,  Ringkøbing-Skjern Kommune, Thisted Kommune, Frederiksberg Kommune, Børnecenter København, Skoletjenesten København, Slagelse Kommune, Holbæk Kommune, Arbejdstilsynet, Københavns Universitet, Greve gymnasium, Sønderjyske gymnasier, Ørestadsgymnasium, Handelsskole Silkeborg, Skt. Annæ gymnasium, VIA Horsens, Rektorforeningens netværk, Københavns Teater, Rigshospitalet, Køge Sygehus, Glostrup Hospital, Kriminalforsorgen, Københavns Fængsler, Politiets Efterretningstjeneste (PET), Politiet, Danske Fag-, forskning og uddannelsesbiblioteker, Amnesty International Danmark, Danner, Dansk Oplysnings Forbund, KFUM/KFUK, DGI, Red barnet, Dansk HR, Dansk HRM-forening, NOCA, HR Norge, Høiskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, Norge,  Opplands Fylke, Norge, Stavanger Kommune, Norge, Det Norske Utdanningsdirektoratet, Norge, Dossier Solution, Norge, Helseetaten Oslo, Norge.

Der er flere gode grunde til at booke Anders Raastrup Kristensen som foredragsholder:
Han har en dyb viden fra sin praksisorienterede forskning, som også bliver omsat i en masse eksempler og lærerige cases.

Hans inspirerende og lærerige foredrag og præsentationer kan målrettes, så de passer til din virksomheds eller organisations behov.

Anders Raastrup Kristensen brænder altid igennem med sine foredrag, som formår at både inspirere, motivere og engagere – helt ned til bagerste række. Måske ikke mindst fordi han trækker på mange års forskning såvel som på helt konkrete eksempler.

Bøger & Artikler

Anders har skrevet flere bøger og bidrager med artikler til flere antologier. Herudover har han skrevet en række forskningsartikler. Han bidrager løbende med formidling af viden indenfor sin forskningsfelter som ekspert i medier og med formidlingsartikler.

Forskning

Anders har gennem mere end 15 år forsket i en række forskellige emner såsom balance mellem familie- og arbejdsliv, det grænseløse arbejdsliv, ledelse af selvledende medarbejdere, strategi og organisatoriske rutiner.

I øjeblikket arbejder han med et to årigt projekt om, hvordan tværsektorielt samarbejde kan fremmes til gavn for børn, der har været udsat for vold.

Konsulentarbejde

Anders har mere end 8 års erfaring som konsulent og har arbejdet i længerevarende forløbet med private og offentlige virksomheder i Danmark og udlandet. Hans  rådgivning fokuserer på den organisatoriske forankring af strategisk formål i medarbejdernes selvledelse og organisationens rutiner og arbejdsgange.

Han har fungeret som rådgiver og sparringspartner for følgende virksomheder og  organisationer de seneste år: Amnesty International Danmark; Danner; Kemnerkontoret Oslo, Norge; Økonomi- og Personalestyrelsen Grønland; Dubex; Region Hovedstad; Retsgenetisk Institut, Københavns Universitet; Udvikling Fyn, Forsikringsforbundet, Arbejdsgiverforeningen for Finanssektoren, Finansforbundet; Incita; Gymnasieskolernes Lærerforening og Børnehus Hovedstaden.

Book et foredrag med Anders Raastrup Kristensen

Her kan du nemt og hurtigt sende en uforpligtende forespørgsel på et foredrag med Anders Raastrup Kristensen.
Du får lynhurtigt svar.

Din henvendelse besvares af foredragsbureauet Athenas, der driver og administrerer siden

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.